Integral som helhet

Oppsamling av funksjonsverdier Store norske leksikon definerer ordet «integrere» blant annet som «danne et hele; innlemme i en helhet». Vi kjenner ordet fra dagligtalen, for eksempel «å integrere innvandrere», det vil si at innvandrerne skal innlemmes i helheten – i samfunnet. Matematisk er det egentlig det samme vi gjør når vi integrerer, vi samler opp… Fortsett å lese Integral som helhet