Trigonometri

Ordet trigonometri kommer av trigonom, som betyr trekant, og metri, som betyr måling. I funksjonsartikkelen om trigonometriske funksjoner ble vi kjent med funksjonene sinus, cosinus og tangens. Nå skal vi se hvordan disse kan benyttes til å bestemme trekanter, det vil si å finne størrelsene på alle vinklene og lengden av alle sidene i trekanten. Trigonometri… Fortsett å lese Trigonometri

Trigonometriske funksjoner

Periodiske funksjoner I naturen møter vi mange periodiske fenomener. Periodiske fenomener er noe som gjentar seg i et fast mønster over tid. For eksempel Solas høyde over horisonten, som varierer med tidspunkt på dagen, og med årstiden. Noen fenomener er lette å beskrive matematisk, andre er mer kompliserte. Grafene under viser lyd fra en tonegenerator,… Fortsett å lese Trigonometriske funksjoner