Nullpunkter og ekstremalpunkter

Nullpunkter En funksjons nullpunkter er eventuelle punkter der funksjonsverdien er 0. Grafisk sett er dette de punktene der grafen skjærer x-aksen. Eksempel 1: Under vises grafen til funksjonene $f(x) = x^2 + x – 2$ med blått og $g(x) = x^2 + x + 2$ med grønt. Vi ser at den blå grafen skjærer x-aksen i… Fortsett å lese Nullpunkter og ekstremalpunkter