Skjermfilmer, GeoGebra

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «GeoGebra». Artikkel Beskrivelse Skjermfilm Geogebra, funksjonsanalyse Vi bruker GeoGebra til å tegne grafen til funksjonen $z(x) = x^3 – 4x + 2$, og plotte punktene på grafen som har x-verdi $-1$ og $1$. graf og punkter Vi illustrerer hvordan vi lager… Fortsett å lese Skjermfilmer, GeoGebra

Skjermfilmer, statistikk

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «Statistikk». Artikkel Beskrivelse Skjermfilm Introduksjon til statistikk En introduksjon til statistikk med noen klassiske eksempler på misbruk av statistikk. Introduksjon til statistikk Måltall i statistikk Om hvordan data kan presenteres grafisk ved hjelp av linje-, stolpe- og sektordiagram. Grafisk presentasjon… Fortsett å lese Skjermfilmer, statistikk

Skjermfilmer, sannsynlighet

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «Sannsynlighet». Artikkel Beskrivelse Skjermfilm Introduksjon til sannsynlighet Introduksjon til sannsynlighet med tre klassiske problemstillinger. Introduksjon til sannsynlighet Begreper i sannsynlighet Om begrepene utfall, utfallsrom, hendelse, komplementhendelse og uniform sannsynlighetsmodell. Begreper i sannsynlighet Vi lærer å bruke prinsippet «gunstige på mulige»… Fortsett å lese Skjermfilmer, sannsynlighet

Skjermfilmer, geometri

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «geometri». Artikkel Beskrivelse  Skjermvideo Trigonometri I en trekant der det er gitt to sidelengder og en vinkel beregner vi den tredje sidelengden ved hjelp av cosinussetningen, de to manglende vinklene ved hjelp av sinussetningen og trekantens areal ved hjelp av… Fortsett å lese Skjermfilmer, geometri

Skjermfilmer, funksjoner

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «funksjoner». Artikkel Beskrivelse Skjermfilm Nullpunkter og ekstremalverdier Vi bruker skjæringssetningen til å undersøke om likningen $x^5 + x^4 + x^3 + x – 1 = 0$ har en løsning i intervallet $[-1, 1]$. skjaeringssetningen Vi klassifiserer fire ekstremalpunkter på en graf. ekstremalpunkter Kontinuitet og grenser Vi undersøker… Fortsett å lese Skjermfilmer, funksjoner

Skjermfilmer, tallteori

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «tallteori». Artikkel Beskrivelse Skjermfilm Tall og tallsystemer Vi regner om et tall fra femtallsystemet til titallsystemet. omregning fra femtallsystemet Vi regner om et tall fra totallsystemet til sekstentallsystemet. fra to- til sekstentallsystemet Vi regner om et tall fra titallsystemet til… Fortsett å lese Skjermfilmer, tallteori

Skjermfilmer, algebra

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «algebra». Artikkel Beskrivelse Skjermfilm Elementær algebra Vi trekker uttrykket $4xy + 8z – 3xy + 5x – 3z$ sammen så langt det er mulig. elementaer algebra 01 Vi bruker potensreglene til å forenkle $\frac{\displaystyle {(a^2)}^3a^4}{\displaystyle {(a^3)}^2}$ så langt det er mulig. elementaer algebra 02… Fortsett å lese Skjermfilmer, algebra