Estimering

Dersom vi er ute etter å finne gjennomsnittsvekta på fisk i et oppdrettsanlegg, kan vi ta opp all fisken, veie hvert individ, og ut fra det beregne gjennomsnittet, slik vi lærte i avsnittet om måltall i statistikk. Vi undersøker da hele populasjonen, I praksis vil imidlertid en slik fremgangsmåte være lite hensiktsmessig. I stedet gjør vi et utvalg,… Fortsett å lese Estimering

Misforståelser i sannsynlighet

Som vi nevnte i artikkelen om introduksjon til sannsynlighet, er magefølelsen ofte ikke å stole på når det gjelder sannsynlighet. I denne artikkelen skal vi se på noen mulige misoppfatninger. Størrelse på sannsynligheter I oppgave 1 i artikkelen om introduksjon til sannsynlighet så vi at sannsynligheten for at minst to av 20 vilkårlige biler har… Fortsett å lese Misforståelser i sannsynlighet