Forventning og varians

Forventning I artikkelen om måltall i statistikk ble vi kjent med begrepene gjennomsnitt og standardavvik, og lærte å beregne dette for et datasett, både for hånd og ved hjelp av regneark og GeoGebra. Eksempel 1: Vi gjør 10 simuleringer av 10 000 terningkast i Excel, og beregner gjennomsnitt, X, og utvalgsstandardavvik, S, for antall øyne… Fortsett å lese Forventning og varians

Måltall i statistikk

Et sett med data kan inneholde mange verdier og være svært uoversiktlig. Vi har derfor behov for både metoder til å presentere data på en strukturert måte, og til å beregne nøkkeltall som beskriver dataene. Eksempel 1: En gruppe på 30 barneskoleelever var til helsekontroll og fikk målt høyden. Resultatene var 140, 141, 137, 143,… Fortsett å lese Måltall i statistikk