Integrasjon ved substitusjon

Substitusjon i ubestemte integraler Som vi nevnte i artikkelen om ubestemte integraler, har vi ingen «produktregel» når vi integrerer, og å integrere et produkt kan derfor være vanskelig. Men i et spesialtilfelle der den ene faktoren i et produkt er den deriverte til kjernen av den andre faktoren, eventuelt multiplisert med en konstant, kan vi… Fortsett å lese Integrasjon ved substitusjon