Brøkregning

Addere og subtrahere brøk Å addere brøker med samme nevner er enkelt. Vi adderer tellerne og beholder nevneren. $\fbox{$\frac{\displaystyle a}{\displaystyle b} + \frac{\displaystyle c}{\displaystyle b} = \frac{\displaystyle a + c}{\displaystyle b}$}$ Eksempel 1: $\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 5} + \frac{\displaystyle 2}{\displaystyle 5} = \frac{\displaystyle 1 + 2}{\displaystyle 5} = \frac{\displaystyle 3}{\displaystyle 5}$ Dette er illustrert under, med $\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 5}$… Fortsett å lese Brøkregning