Normalfordelingen

I artikkelen om diskrete sannsynlighetsfordelinger lærte vi om uniform fordeling, binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling og poissonfordeling. Dette er eksempler på diskrete sannsynlighetsfordelinger, det vil si at de har et fast antall verdier vi kan beregne sannsynligheten til, for eksempel sannsynligheten for 0, 1, 2, 3 eller 4 kron i et kast med 4 mynter. Normalfordelingen,… Fortsett å lese Normalfordelingen