Sentralgrenseteoremet

Hvis vi kaster en terning, er det like sannsynlig å få 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Vi har en uniform sannsynlighetsfordeling. Gjør vi 100 kast og summerer antall øyne, kan summen bli alt fra 100 til 600. Men selvfølgelig er ikke 100 og 600 like sannsynlig som for eksempel 300. Det er fordi… Fortsett å lese Sentralgrenseteoremet

Diskrete sannsynlighetsfordelinger

I artikkelen om begreper i sannsynlighet så vi at når vi kastet en rettferdig terning, var det like stor sannsynlighet for å få 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Vi hadde en uniform sannsynlighetsfordeling. I artikkelen om kombinatorikk lærte vi strukturerte metoder for å beregne antall utfall i uniforme modeller, noe som er nyttig å kunne… Fortsett å lese Diskrete sannsynlighetsfordelinger