Trigonometri med GeoGebra

De trigonometriske funksjonene GeoGebra har alle de seks trigonometriske funksjonene innebygd: Sinus: sin Cosinus: cos Tangens: tan Cosekant: csc eller cosec Sekant: sec Cotangens: cot For sinus, cosinus og tangens finnes inverse funksjoner: Sinus: asin eller arcsin Cosinus: acos eller arccos Tangens: atan eller arctan For å plotte grafen til sinus, for eksempel, skriver vi: sin(x) i inntastingsfeltet. Grader… Fortsett å lese Trigonometri med GeoGebra

Trigonometri

Ordet trigonometri kommer av trigonom, som betyr trekant, og metri, som betyr måling. I funksjonsartikkelen om trigonometriske funksjoner ble vi kjent med funksjonene sinus, cosinus og tangens. Nå skal vi se hvordan disse kan benyttes til å bestemme trekanter, det vil si å finne størrelsene på alle vinklene og lengden av alle sidene i trekanten. Trigonometri… Fortsett å lese Trigonometri