Funksjonsbegrepet

Hva er en funksjon? Eksempel 1: Dersom en bil kjører i 50 km/t, vil den etter x timer ha kjørt 50 · x kilometer. For eksempel har den etter x = 2 timer kjørt 50 · 2 = 100, altså 100 kilometer, og etter x = 3,5 timer 50 · 3,5 = 175, altså 175… Fortsett å lese Funksjonsbegrepet