Brøk

Hva er brøk? En brøk er et uttrykk på formen ${\large \frac{a}{b}}$, for eksempel ${\large \frac{2}{3}}$, og ${\large \frac{5}{2}}$. Vanligvis er a og b hele tall. En brøk består av 3 deler, teller, brøkstrek og nevner. Vi refererer ofte til telleren som «oppe», og nevneren som «nede». I bildet over vises brøkstreken som en horisontal strek. I noen… Fortsett å lese Brøk