Operativsystemer generelt

I kapitlene om datateknologi beskrives datamaskinens hardvare, det vil si hvilke deler en datamaskin består av, og hvordan de fungerer. Men hardvare er ikke nok. For å få nytte av maskinen, må en også ha programvare til å kjøre på den. Hvilke programmer vi legger inn på maskinen vil variere, eksempler på populære programmer er tekstbehandlingsprogrammet Microsoft… Fortsett å lese Operativsystemer generelt