Utvalg fra blandede mengder

I artikkelen om permutasjoner og artikkelen om ordnede og uordnede utvalg så vi på hvor mange kombinasjoner vi kan danne av enhetlige mengder, det vil si mengder som bare inneholder én type ting, for eksempel lottokuler eller personer. Inneholder mengdene forskjellige typer ting, blir det mer komplisert. Vi illustrerer med noen eksempler:

Eksempel 1:

Fra en idrettsgruppe som består av 11 gutter og 8 jenter skal det velges 4 representanter, og vi vil finne ut hvor mange måter representantene kan kombineres på når vi krever at det skal velges 2 jenter og 2 gutter.

Her er vi egentlig ute etter to delmengder, én der 2 gutter velges blant 11, og én der 2 jenter velges blant 8.

2 gutter kan velges blant 11 på ${\large \binom{11}{2}} = {\large \frac{11!}{2!(11 − 2)!}} = 55$ måter.

2 jenter kan velges blant 8 på ${\large \binom{8}{2}} = {\large \frac{8!}{2!(8 − 2)!}} = 28$ måter.

Alle disse variantene kan kombineres med hverandre, så 2 jenter og 2 gutter kan velges på 55 · 28 = 1540 måter.

Vi beregner altså antall elementer i hver av delmengdene og multipliserer dem etterpå.

Oppgave 1:

Ta utgangspunkt i gruppa i eksempel 1, med 11 gutter og 8 jenter, og beregn hvor mange kombinasjoner det finnes med

 1. 3 gutter og 3 jenter
   
 2. 1 gutt og 3 jenter
   
 3.  Ingen gutter og 4 jenter

Se løsningsforslag

RegnearkÅpne et regneark der du kan regne ut antall mulige elevutvalg

Eksempel 2:

En bridgehånd består av 13 kort. Vi vil finne ut hvor mange bridgehender som inneholder nøyaktig åtte ruter.

Det er ikke så tydelig som i eksempel 1, men også her skal vi velge to delmengder fra to mengder. Den ene mengden består av alle kort som er ruter, totalt 13 stykker. Den andre mengden består av alle kort som ikke er ruter, totalt 52 − 13 = 39 stykker. Fra mengden med ruter skal vi så velge 8 kort. Siden en bridgehånd består av totalt 13 kort, blir det da 13 − 8 = 5 kort som skal velges blant kortene som ikke er ruter.

Totalt gir det ${\large \binom{13}{8}} \cdot {\large \binom{39}{5}} = 1287 \cdot 575 \, 757= 740 \, 999 \, 259$ mulige hender med nøyaktig åtte ruter.

Oppgave 2:

Beregn hvor mange korthender med 5 kort det finnes som

 1. inneholder nøyaktig 2 spar
   
 2. bare inneholder spar
   
 3. inneholder spar konge

Se løsningsforslag

SkjermfilmSe filmen «Blandede mengder»

Kilder

   • Hinna, K.R.C., Rinvold, R.A., Gustavsen, TS. (2011). QED 5-10, bind 1. Høyskoleforlaget
   • Hagen, Per C. (2000). Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk. Cappelen akademisk
   • Birkeland, P.A., Breiteig, B., Venheim, R. (2012). Matematikk for lærere 2. Universitetsforlaget